Vega E-Defter

Image frame 3

Vega E-Defter

 • Hızlı ve dinamik proje anlayışına sahip, faaliyet konusunda uzman Vega ekibi ile tüm yasal raporlamalarımızı sorunsuz şekilde otomasyona taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amortisman ve E-Defter gibi süreçlerimizi de sonuca ulaştırmanın verdiği cesaretle, çözüm odaklılık temel prensibi doğrultusunda nice projelerde birlikte çalışarak verimliliğimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

  Teşekkürler Vega Ailesi...

  Mert Çakar, Stratejik Planlama,Organizasyon ve Proje Yönetimi Bölüm Başkanı
  Turkish Bank A.Ş.
 • Vega Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.ni E-Defter konusu gündeme gelmesiyle birlikte tanımış olduk. Firmanızla birlikte çalışmaktan gerçekten çok memnunuz. Bizden kaynaklanan sorunları bile hızlı bir şekilde çözme yaklaşımınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yardım ve destekleriniz sayesinde işlemlerimizi zamanında yapıyoruz. şirketinizle ilgili şu ana kadar hiçbir sorunumuz yok.

  İsmail Meşe, Mali İşler ve Opr. Müdürü/SMMM
  Philip Capital Menkul Değerler
 • Kullanmakta olduğumuz aracı kurum backoffice yazılımı ile Vega entegrasyonun çok iyi olması, Vega’nın gerekli güncellemeleri en kısa yapması ve özenli desteği nedeniyle Vega kullanmaktan dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isteriz.

  Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz, keyifli çalışmalar.

  Şaban Tirnovali
  Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş.
E-Defter Nedir?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format (XBRL – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılmaktadır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

E-Defter uygulaması kapsamında oluşturulacak yasal defterler, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir (Büyük Defter)’dir.

KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER
 • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.
E-DEFTER GEÇİŞ SÜRECİ

E-Defter tutma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin,

 • E-Defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayında elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • E-Defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce E-Defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
E-DEFTER BAŞVURU KOŞULLARI

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.

Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması durumunda https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden elektronik başvuru yapabilirsiniz.

E-DEFTER UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?
 • E-Defter dosyaları belirtilen standartlar ve formata uygun şekilde hazırlanır.
 • Oluşturulan E-Defter dosyası imzalanır.
 • İmzalanan E-Defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.
 • Berat dosyası imzalanır ve paketlenir.
 • Hazırlanan beratlar www.edefter.gov.tr adresine yüklenir
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan beratlar kurumun web sitesinden indirilir, E-Defter dosyası ile birlikte arşivlenir.
NEDEN E-DEFTER?
 • Onay maliyeti yok
 • Baskı ve kağıt maliyeti yok
 • Arşivleme dijital ortamda, tonlarca kağıt ve depo yok
 • İş gücü tasarrufu var
 • Basit veri yapısı ile tüm sistemlerden (Platform Bağımsız) veri alabilme
 • Veritabanı, text, csv ya da Excel ile veri transferi
 • Kapsamlı veri doğrulaması
 • Kapsamlı sorgulama ekranları ile denetim kolaylığı
 • Şube bazında e-defter basabilme
 • Web servisi ile beratların otomatik olarak gönderilmesi ve alınması
 • Mizan kontrolü, dönem kontrolü, imza kontrolü ile hayatı kolaylaştıran tasarım
 • Kullanıcı bazında ekran ve düğme yetkilendirme
 • Log dosyaları ile yapılan işlemlerin denetlenmesi
 • Bakım ve güncelleme maliyetlerinin sabit olması
TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ
 • .NET 3.5 platformu üzerinde VB.NET programlama dili ile geliştirilmiş olan Vega E-Defter uygulamamız, Windows tabanlı işletim sistemlerinde (Windows XP ve üzeri) çalışmaktadır.
 • İmzalama/onaylama işlemleri için Java altyapısı kullanılmakta ve Java Runtime Environment 7 (update 10 ve üzeri bir sürüm) ‘nin uygulamanın yüklü olduğu terminalde kurulu olması gerekmektedir.
 • Veriler MS SQL Server (2005 ve üzeri versiyonlar) üzerinde tutulmaktadır.
TANITIM VIDEOSU
REFERANSLAR
 • Arap Türk Bankası
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Turkish Bank A.Ş.

 • Alternatif Finansal Kiralama A.Ş
 • Burgan Finansal Kiralama A.Ş
 • Halk Finansal Kiralama A.Ş
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • Siemens Finansal Kiralama A.Ş
 • Ziraat Finansal Kiralama A.Ş
 • AT Finansal Kiralama A.Ş

 • A1 Capital Menkul Değerler A.Ş
 • ALB Menkul Değerler A.Ş
 • ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • Carestream Health Tibbi Cihazlar Ticaret Ltd Sti
 • GCM Menkul Kıymetler A.Ş
 • Işık Menkul Değerler A.Ş
 • İkon Menkul Değerler A.Ş.
 • İnfo Yatırım A.Ş.
 • Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Neta yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş
 • Philip Capital Menkul Değerler A.Ş
 • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
 • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Taksim Yatırım A.Ş.
 • Teka Teknik Mutfak Aletleri San ve Tic. A.Ş.
 • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Başkent Menkul Değerler
 • Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
 • Osmanlı Portföy
 • Referans Menkul Değerler A.Ş.
 • InvestAZ Menkul Değerler A.Ş
 • ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
 • Polen Menkul Değerler A.Ş
 • Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
 • Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • Ekinciler Menkul Değerler A.Ş.
 • Toprak DemirDöküm
 • Toprak İlaç
 • Toprak Seniteri
 • Toprak Temizlik
 • Toprak Kağıt Ürünleri Pazarlama ve İhracat A.Ş.
 • Toprak Dış Ticaret A.Ş.
 • Toprak İlaç Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
 • Toprak Tüketim Malları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
 • Toprak Tüketim Ürünleri ve İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
 • Ekspres Yatırım A.Ş
 • Atlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
 • ING Portföy Yönetimi A.Ş
 • Metro Portföy Yönetimi A.Ş
 • Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 • İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş

× BİLGİLENDİRME

Yaşanan Covid-19 salgını bizi, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumaya yönelik tedbir almaya mecbur bırakmıştır. 18.03.2020 Çarşamba günü itibariyle öncelikle deneme amaçlı 3 gün süre ile evden çalışma sistemini uygulamaya başlayacağız.

Evden çalışma konusunda tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı ve normal çalışma düzenimiz içerisinde sunduğumuz tüm hizmetlere devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Gün boyu digital altyapımız sayesinde birbirimizle temasta, telefon ve bilgisayarlarımızın başında olacağız.

Siz değerli müşterilerimizle yapacağımız görüşmeler video ve conference call olarak gerçekleşecektir. Hizmet verdiğimiz ürünler ve ekiplerimiz bazında iletişime geçebileceğiniz e-mail adreslerimiz aşağıda yer almaktadır. Olası soru ve talepleriniz için 0212 347 49 94 numaralı telefondan da direkt iletişime geçebilirsiniz.

Dünya genelinde yaşanan olağanüstü durumun bir an evvel sonlanacağını ümit ediyoruz.

Sağlıklı günler dileriz.


RapKon Uygulaması Destek : RapKon[@]vega[.]com[.]tr

e-Defter Uygulaması Destek : edefter[@]vega[.]com[.]tr

Toplu Beyanname Uygulaması Destek : destek[@]vega[.]com[.]tr

Vega Rapor Merkezi VRM : vrm[@]vega[.]com[.]tr

Satış ve Pazarlama : seyda.karaoglan[@]vega[.]com[.]tr


Tüm soru, görüş ve destek taleplerinizi destek[@]vega[.]com[.]tr adresinden bizlere iletebilirsiniz.